Min Familie - godt og vel
 Slægtssider

Notater


Match 1 til 50 fra 160

      1 2 3 4 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1
Marianne Christensen (gift med murer Andersen og mor til Jenny iNybro)boede i Skarpholt på vej til Lyngså. 
Christensen, Mariane (I137)
 
2
Marie Jensen,mistede sin mor da hun var 2 år gl.og sin far da hun var 16år gl. 
Hansen, Thora Marie (I209)
 
3 "Lille Grindsted "Matr.5 b og 5 k,Bøgen,Grindsted m.m.V.Brønderslev sogn. Areal 49 tdr land.

Ejendommen ligger meget smukt i bakket terrain i nordøstlige del af Brønderslev kommune nabo med, og op mod "Grindstedgård". Ejendommen støder mod vest op til en lille bæk der dannede skel mellem Grindstedgård og Lille Grindsted,mod nord stødte ejendommen op til Nørreå,op mod åen er der eng og lidt moseareal,arealet nord for bygningerne er meget kuperet,på sydøstlige del af ejendommen var der 9 tdr.land skov og hede,øst herfor var der nogle plane arealer der er opdyrket og disse støder op mod Stadevej,adgangsvejen til ejendommen var fra Stadevej og gennem Grindstedgård,børnene gik i Grindsted Skole der lå i Grindsted Plantage,skolen er nu nedrevet. Da Marie og Emil Jensen i 1918 som nygifte kom til Lille Grindsted var ejendommen meget forsømt,og jorden i dårlig stand.Ejendommen blev på grund af Maries og Emils alder solgt i 1959 til Olav Christensen,so 
Jensen, Jens Emil (I208)
 
4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dødsfald.

Sagfører C. Nielsen er Onsdag Morgen afgaaet ved Døden efter nogle Dages Sygeleje i sin Privatbolig i Søndergade.
Sagfører Nielsen, der var ugift, blev omtrent 66 Aar gl. Han var Seniorchef i det gamle ansete Sagførerfirma Christiansen og Nielsen, senere Nielsen, Lønager & Bo.
C. Nielsen begyndte selvstændig Sagførerforretning i Sæby 1895, men gik kort efter i Kompagni med den noble og højagtede Sagfører Christiansen, der i Miles Omkreds nød stor Tillid blandt Befolkningen i alle Samfundslag. Sagfører Nielsen har ved sin ubestikkelige Retskaffenhed formaaet at bevare denne Tillid og derved bevaret Firmaets hævdsvundne Tradition, hvorfor det da også under hans Ledelse er vokset betydeligt.
Afdøde var en Aarrække Medlem af Byraadet, Formand for Sæby Bankraad og senere Formand for Bankernes Repræsentantskab.
[Underskrevet P.E.] 
Nielsen, Niels Christian (I13450)
 
5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KB Viborg Domsogn, Viborg amt 1869
C 234 C-5 4/10

19d October Niels Christian Nielsen

[Døbt] I Kirke d. 26d Mai 1870

[Livgarde] Skriver Rasmus Nielsen og Hstr. Johanne Cathrine Christine Dehn (38 Aar)

[Faddere]
Oversergeant P. Møllers hustru
Jomfru Brue
Oversergeant P. Møller
Hornblæser J. Chr. Nielsen
Faderen 
Nielsen, Niels Christian (I13450)
 
6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIELS CHRISTIAN NIELSEN, sagfører: F. 19. Oktober 1869 i Viborg, søn af Brigadeskriver R. Nielsen.
Exam. juris 12. Juni 1890, Fuldmægtig hos Prokurator Kjelgaard, Sæby. Sagfører 29. Maj 1895. Siden 1. September samme Aar praktiseret i Sæby. Formand for Bestyrelsen for Sæby Bank. Overligningskommissær.
R. af Db. Adr.: Sæby. 
Nielsen, Niels Christian (I13450)
 
7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RIDDERE AF DANNEBROG

Nielsen, Niels Christian, f. 19. Okt. 1869 i Viborg (Brigadeskriver Rasmus N. og Joh. Dehn), kontorist i Viborg og Varde 83 - 89. Præliminæreksamen 87, Exam. jur. 90, Sagførerfuldm.i Sæby 90, Sagfører i Sæby 95, byrådsmedl. 17 - 21. Overligningskommisær, fm. f. Værgeråd og for Sæby Bank.
R. * 7. Aug. 24. Ugift 
Nielsen, Niels Christian (I13450)
 
8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KB Hørby sogn, Hjørring Amt 1824
C70-25 3/5

1824 den 10 Nov. Nicoline Pedersdatt
Peder Pedersen Fæster af et hus i Estrup og hustru Johanne Malene Nielsdat.
Hjemmedøbt 11. Nov. 1824 døbt i Kirken 26 Decemb. 1824

[Faddere]
Else Axelsdatter, Morten Andersens hustru af Estrup, pige Johanne Axelsdatter ibiden, Søren Larsen Gaardmand af Estrup, Thomas Madsen Gaardmand af Toften, Niels Christensen Meilius Gaardmd af Vester Estrup

[Anm] Konen introd samme dag 
Pedersdatter, Nicoline (I4385)
 
9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KB Hørby sogn, Hjørring Amt 1829
C70-25 3/5

1829 den 16 September Martha Pedersdatter,
Peder Pedersen Gaardmand af Vester Estrup og hustru Johanne Malene Nielsdatter

[Døbt] i Kirken den ( November 1829

[Faddere]
Pgen Trine Olesdatter, hjemme i V. Estrup, Pigen Pedersdatter af V Estrup, Peder Pedersen, Gaardmand af V Estrup, Morten Pedersen Gaardmand af Estrup og Søren Laarsen Gaardmand i Estrup

[Anm] Konen intro samme dag 
Pedersdatter, Martha (I1976)
 
10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KB Hørby sogn, Hjørring Amt 1831
C70-25 3/5

[Konfirmation]
1831 Niels Peter Pedersen Estrup
Fader Peder Pedersen i Estrup
[Døbt] 9 Juni 1816

[Dom angaaende kundskab og opførsel] Sædelig og godt oplyst

Vaccination 24 October 1821 af Holmann 
Pedersen, Niels Peter (I4323)
 
11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KB Hørby sogn, Hjørring Amt 1836
C70-26 5/10

[Konfirmation]
1836 den 10 April i W. K.
Marianne Pedersdatter i Estrup
Forældre: Gaardmand Peder Pedersen og hustru Johanne Malene Nielsdatter i Estrup
14½ aar, født 7de October 1821 ved Hørbys Kirkebog Pag 125 nr 11

[Dom angaaende kundskab og opførsel] Meget godt for kundskab og Opførsel

Vaccination 24 April 1825 af Eggert 
Pedersdatter, Mariane (I4325)
 
12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KB Hørby sogn, Hjørring Amt 1839
C70-26 5/10

[Konfirmation]
1839 den 7 April i Hørby Kirke
Nicoline Pedersdatter i Vester Estrup
Forældre: Gaardmd Peder Pedersen og hustru Johanne Malene Nielsdatter i Vester Estrup
14½ aar, født 10November 1824 ved Hørby - Kbog Pag 137 nr 2

[Dom angaaende kundskab og opførsel] Godt for kundskab og Meget godt for Opførsel

Vaccination 24 April 1825 af Eggert 
Pedersdatter, Nicoline (I4385)
 
13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KB Hørby sogn, Hjørring amt 1816
C70-25 1/5

1816 d :/20: April Niels Peter Pedersen inddøbt Peder Pedersen tienene hos faderen Peder Xtensen grdmand I Estrup og hans ægtevied Kone Johanne Magdalene Nielsd

[Daabsdato]
d 9 Juny

[Faddere]
Peder Jensens kone Johanne Mortensdt Estrup Inger Pedersd Estrup - Morten Pedersen og Søren Pedersen Estrup og en mand Søren Larsen Estrup.

[Anm.] kone /: Dg. introdus 
Pedersen, Niels Peter (I4323)
 
14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Avisnotits 1920]

Sagførerjubilæum.

Det var i Fredags 25 Aar siden, Sagfører Chr. Nielsen nedsatte sig som Sagfører i Sæby.
Oprindelig var Nielsen, Fuldmægtig hos daværende Prokurator Carl Kjeldgaard. Man husker endnu tydeligt den unge livsglade Fuldmægtig, der godt kunde fremsætte en lille Brander. Byens eneste Avis den gang "Sæby Avis", trykt i Frederikshavn, skulde han tillige passe. Endelig saa et eget Sagførerkontor i 1895. Men efter en tids forløb, slog han sig sammen med Sagfører K. Christiansen i dennes ejendom i Vestergade.
Og her har disse to Mænd drevet en Sagfører virksomhed, der har alles Tillid og Agtelse.
Det var i almindelig tale i by og paa land - Skal man have en god Sag ført igennem paa en god og tulant Maade, skal man gaa til Firmaet K. Kristiansen og Nielsen.
Og var der en tvetydig Sag maate man helst gaa dette Firmas Dør forbi. Nu er den for sit Retsind og Højlighed vidt kendte Sagfører K. Kristiansen overskredet Støvets Aar og har trukket sig lidt tilbage fra aktiv Virksomhed i Firmaet - sidder dog endnu i Bankdirektionen som et skattet Medlem.
Men den endnu kraftige og friske Chr. Nielsen fører Sagførervirksomheden videre. 
Nielsen, Niels Christian (I13450)
 
15 Aalborg, Fleskum, Aalborg Købstad, Gravens Gade, , , 141.171 Familie, FT-1801

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Hans Hauerslef, 46, Gift, Hosbonde, Mæster Skoemager,
Matjen Andersdater, 40, Gift, hans Kone, ,
Johane Marie, 10, Ugift, deres Datter, ,
Johane, 7, Ugift, deres Datter, ,
Jens Andreassen, 4, Ugift, deres Søn, ,
Marien, 2, Ugift, deres Datter, ,
Andreas Ollsen, 33, Ugift, , Skoemagersvend,
Michel Pedersen, 22, Ugift, , Skoemagersvend,
Jens Jensen Kingo, 24, Ugift, , Skoemagersvend,
Niels Willumsen, 24, Ugift, , Lærer Dreng,
Jens Thomsen, 20, Ugift, , Lærer Dreng,
Jacob Cortsen, 19, Ugift, , Lærer Dreng,
Andreas Pedersen, 18, Ugift, , Lærer Dreng, [*]
Christian Hendrich, 18, Ugift, , Lærer Dreng,
Simon Sørensen, 18, Ugift, , Lærer Dreng,
Søren Christensen, 16, Ugift, , Lærer Dreng,
Grethe Jensdater, 20, Ugift, Tieneste Pige, ,
Karen Sørensdater, 15, Ugift, Tieneste Pige, ,
Denif, 60, Ugift, Logerende, Justits Curiator, 
Schultz, Andreas Pedersen (I13301)
 
16 Agnethe Larsen var gift med bager Oluf Grøn,og de var ansat hos Olufstvillingbror Anker Grøn i Flauenskjold,Agnethe spillede i vores orkesteri mange år og var en dygtig pianist,og altid veloplagt. Larsen, Agnethe Margrethe (I13)
 
17 Anna Hansen gift med mælkemand Marius Mikkelsen ,boende iSkanderborg,havde 2 børn : Johan og Paula- Paula har en datter ElsaKlampe født 20.11.1932, der er gift med arkitekt Jørgen Klampe født23.12.1929 og boende i Odense.  Hansen, Anna Anine (I280)
 
18 Anton Kristensen,var gårdejer og havde gården Hedelund ved Voerså,detvar et sted vi børn alle kom på sommeferie,Anton K.var gift med MarenKirstine som var født d.1874 og døde i 1928,senere fik han sin konessøster søster Kirsten som husbestyrerinde hun var født i 1874 og død1956. Anton og min Mor havde et nærtforhold til hinanden og som søskende holdt de sammen,Anton og Kirstenvar umådelige gode ved os børn.Far byggede gården for ham og byggedese Kristensen, Anton Tinus (I140)
 
19 Anton Larsen var murer og havde en lille landbrugsejendom, Glerupsminde ved Skæve kirke. Han var gift med Gudrun og har en datter Demly der er gift med Ingemann Molbjerg og de bor i Voerså. Anton flyttede senere til Sæby. Larsen, Anton Johannes (I9)
 
20 Anton Larsen var murer og havde en lille landbrugsejendom,Glerupsmindeved Skæve kirke,han var gift med Gudrun og har en datter Demly der ergift med Ingemann Molbjerg og de bor i Voerså,Anton flyttede senere tilSæby. Larsen, Anton Johannes (I9)
 
21 Bemærkninger (Smikken, Jerslev): I min forskning på familiens aner kan jeg se at min bedstefars,far er Thomas Christian Jensen. Tjeneste karl Hvidsted Gård. 1879 Udlagt som barnefadder til Kristine Nielsens søn Niels Christian Christiansen Jf.Kirkebog 1862 - 1886 Astrup, Ny udgave / Opslag Nr. 39 - Fødte Mænd 1879-1880.
Med venlig hilsen
Jørgen Christiansen

Jørgen Christiansen
jc.infile@webspeed.dk 
Jensen, Thomas Christian (I336)
 
22 Far (Helmer) fortæller, at lillesøster var noget svagelig.

En dag stod hun i barnevognen ude i haven, og så var der en bisværm, der havde slået sig ned (på barnevognen?).

Der var også gæs, og de blev urolige og skræppede op, og det gjorde bierne urolige, så de stak hende - mange gange.

Hun lå vistnok et par dage.

Far, Jørgen og Polle havde kammer i kalkrummet nede i kælderen, og en nat kom Peter Larsen ned og vækkede dem og fortalte, at lillesøster var død.

...Anders HL 
Larsen, Ellen Margrethe (I96)
 
23 FT 1901 for Voer sogn.

Matrikel 48e Vestergaarden

1. Christen Larsen - m - gift - født 9 maj 1851 i Skæve sogn - landpost
2. Elsine Marie Pedersen - k - gift - født 31 jan 1853 i Jerslev sogn - husgerning
3. Josefine Larsen - k - ugift - født (16 okt 1879) i Jerslev sogn - pige ***
4. Emma Frederikke Larsen - k - ugift - født 3 mar 1886 i Jerslev sogn - pige
5. Karl Gerhardus Larsen - m - ugift - født 18 mar 1887 i Voer sogn - barn
6. Anton Johannes Larsen - m - ugift - født 8 mar 1898 i Voer sogn - barn
7. Niels Christian Larsen - m - ugift - født 4 mar 1899 i Voer sogn - barn 
Larsen, Larsine Josefine (I1978)
 
24 FT. Skæve sogn 1850

Lars Christiansen 32 år husmand daglejer Skæve sogn.
Ane Marie Sørensdatter 25 år Voer sogn.
Dorthe Marie Larsdatter 2 år deres barn Skæve sogn.  
Christiansen, Lars (I1970)
 
25 FT. Skæve sogn 1850

Lars Christiansen 32 år husmand daglejer Skæve sogn.
Ane Marie Sørensdatter 25 år Voer sogn.
Dorthe Marie Larsdatter 2 år deres barn Skæve sogn. 
Sørensdatter, Ane Marie (I1969)
 
26 Gift Brand Mogensdatter, Johanne (I197)
 
27 Gift med Jens Henriksen
Martha Henriksen var gift med fars læremester Jens Henriksen 
Larsen, Martha (I4)
 
28 Hans Christensen var bødker og Landpost i Lyngså og var den ældste af en søskendeflok fra Dalen i Mølholt, han var 25 år ældre end min mor AneMarie Kristensen, hans søn min fætter Jens blev gift med min fars søster Emma,de traf hinanden til mors og fars b Christensen, Hans Kristian (I134)
 
29 Hans Christensen - min morfar født 26-11-1840 var sidste praktiserende budfoged *),han var ikke ansat men varetog arbejdet for sin far fra konfirmationsalderen,han købte ejendommen og fik skøde på denne i 1880 for 600 rd.

Hans Christensen,s søn min morbror Carl Marinus Christensen købte ejendommen d.9 apr.1908 for kr.4.355 Carl blev den 24 marts 1911 gift med Anna Marie Hansen fra "Sdr.Bjergene" og solgte den i 1931 til Chr.Christensen der i 1954 solgte til sønnen Jens Christensen,der 8 maj 1963 solgte til Erik Lindegaard Nielsen.


Min bedstefar Hans Christensen kaldet "Bojer Hans" var veteran fra krigen i 1864 .

Fra Hærens arkiver ved Oberst Mygind pr.26.3.1963 , var Hans Christensen 61 3/4" høj iflg.lægdsrulle for Hjørring amt.lægdsrl.47 nr.189, er mødt ved 11 batl.1 kompg.d 16.5.1863 .

Han blev sendt til fronten ved Tyskland og deltog i slagene ved tilbagetoget fra Altona over Itzehoe og Rendsburg, var første gang i kamp ved Mysunde, og under retræten fra Dannevirkestillingen kom han natten til 6-7 februar i træfningen ved Sankelmark i kamp hvor han blev ramt af en granatsplint og blev såret, kampen blev udkæmpet i en grusgrav, sammen med 1 regiment ( Københavnerne ) og 11 regiment ( Vendelboerne ), tyskerne eller ( prøjserne )som han sagde blev holdt tilbage således at hovedstyrken nåede intakt ind i Dybbølstillingen.

Hans Christensen blev ved overgivelsen taget til fange og blev sendt til Rendsborg og blev frigivet og gik derfra og hjem til Mølholt.

Hans Christensen blev tildelt erindringsmedalje i 1873.

Hans Christensen døde i 1926 og er begravet på Albæk Kirkegaard, lige til venstre for indgangslågen og op mod kirkegårdsdiget. På gravstenen står der Hans Kristensen.

*) Anders' notat:

Oldefar var budfoged på Voergård. En Budfoged eller bojer, var den tillidsmand, der fordelte herregårdstjenesten blandt bønderne. Se også http://www.jyskordbog.dk/ordbog/index.cgi?opslag=buder 
Kristensen, Hans (I116)
 
30 Hans Larsen var musiker og kapelmester,spillede violin klarinet ogtenorsax. har været kapelmester på Restr.Varna i Aarhus og flere andresteder,spillede hos Bruno Henriksen i Glassalen Tivoli under krigen dabygningen blev sprængt i luften af Larsen, Hans Edvard Peter (I12)
 
31 Harry Larsen var murermester og boede i Dybvad i vort fødehjem som hanovertog,han har opført og forestået mange byggerier i og omkring Dybvad.bl.a Dybvad Centralskole (eller vestre Skole ) ,Dybvad ældrecentersammen med far,Volstrup Centralskole,Udvidelse og ombygning af Stagstedskole og mange andre spændende byggerier.I sine yngre dag var han enmeget benyttet musiker der spillede i sin faders P.Larsens orkester ogblev kendt over det meste af Vendsyssel,under krigen var han  Larsen, Harry Kristian (I14)
 
32 Helmer Hedelund Larsen

Min skolegang var på Dybvad Realskole til og med 3 mellem, hvor jeg blev taget ud af skolen, på grund af en konflikt der opstod mellem min far og skolebestyrer Clausen.

i mit hjem var vi 9 søskende og vi har alle gået på Dybvad Realskole, på dette tidspunkt da jeg blev taget ud af skolen skulle jeg konfirmeres, vi var 4 søskende der gik på Realskolen, nemlig Jørgen, Lykke, Poul og mig.

I 1936 blev jeg konfirmeret og samme år kom jeg ud at tjene på landet ved Chr.Mortensen i Ørtoft, nogle af mine forældres gode venner, jeg var derfra foråret 1936 og til efteråret 1938, hvor jeg kom hjem til mine forældre og kom i murerlære.

I vinteren 1939/40 var jeg på Stidsholt Ungdomsskole, og vinteren 1940/41 gik jeg på Sæby Tekniske Skole, i vinteren 1941/42 og vinteren 1942/43 gik jeg på Hørby Håndværkerskole og lavede svendestykke som murer i foråret 1943.

I Efteråret 1943 begyndte jeg på kunstruktørskolen på Aalborg tekniske Skole med afsluttende eksamen i foråret 1946, og fik arbejde hos arkitekt Chr.Justensen, Skagen kom senere til ark.Gjøderum, Frederikshavn og kgl. bygningsinspektør arkitekt m.a.a Leopold Teschll, Frederikshavn.

I foråret 1948 startede jeg op påny på Aalborg tekniske skoles Husbygningsteknikum og tog den afsluttende eksamen i 1949.

I sommeren1949 spillede jeg i Skallerup Klit og blev gift, i 1950 og 1951 arbejdede jeg sammen med min far og bror og vi byggede alderdomshjemmet i Dybvad. Jeg begyndte selvstændig forretning som arkitekt her i Brønderslev d.15.l.1952 og jeg har projekteret en del byggerier, bl.a. Folkevognsforhandlingen VW. her i Brønderslev, Personvognscenter for Volvo i Frederikshavn, Lastvognscenter for Volvo i Vangen Frederikshavn, kombineret Volvo center i Rønne Bornholm.

Jeg startede op som vurderingsinspektør for Kreditforeningen Danmark d.6.7.1966 og til 1 april 1986 i 20 år. Jeg har arbejdet som byggesagkyndig vurderingsmand for Alm.Brand fra 1976 og til april 1983 i 13 år.

Da jeg var 11 år begyndte jeg så at komme med ud at spille til forskellige musikarrangementer, det første var før jul i 1933 sammen med min Bror Hans og søster Kathrine, det var i Præstbro, der skulle være noget musik til dans efter et andespil, jeg begyndte med at spille på tromme.

Jeg spillede på tromme og var refrainsanger og jeg har spillet til utallige fester som for det meste begyndte kl.20 og sluttede kl.3.og det var hver lørdag og sommetider søndag og midt i ugen, efter krigen 1945 begyndte jeg at spille kontrabas og det blev mit hovedinstrument og jeg stoppede i 1967, på det seneste har jeg købt en harmonika og spiller sammen med Brunderspillemændene, men jeg har da min kontrabas over i hjørnet, det er det instrument jeg helst vil spille på.  
Larsen, Helmer Hedelund (I233)
 
33 Helmer Hedelund Larsen fortæller, at i "snakken" fra mund til mund i familien har "sagfører Nielsen fra Sæby" været omtalt som far til Niels Christian Larsen. Dette understøttes af at ved omtalte sagførers død i 1935, er både Josefine og Niels betænkt i sagførerens testamente, med henholdsvis kr. 15000 og kr. ??. Nielsen, Niels Christian (I13450)
 
34 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F80
 
35 Hjørring sogn, Hjørring amt 1780
C57 A-2 1/4

D 30th Aprilis Peder Isachsen og hustru Birgitta Schultz

Kirstina Sophie

[Faddere]
Johanna Jørgens dr., Beike Maria Schultz, Liontn. Christophersen, Petter Lerike, Jens Lund f: Bjergby sogn

[Dåb]
D: 28d Maij 
Pedersdatter, Kirstine Sophie (I13300)
 
36 Hjørring, Børglum, Taars, Sønder Houstrup, , , 19, FT-1845

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Isak Pedersen, 55, Gift, , Skomager, Hjørring
Else Marie Jensdatter, 62, Gift, , Hans kone, Ugilt sogn Hjørring amt
Peder Isaksen, 17, Ugift, , Deres børn, Heri sognet
Mariane Isaksdatter, 20, Ugift, , Deres børn, Do 
Pedersen, Isack (I2706)
 
37 Hjørring, Dronninglund, Hørby, V. Estrup, , Gård, 55, , FT-1834

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Peder Pedersen, 47, Gift, , Fæster af gården,
Johanne Malene Nielsdatter, 44, Gift, , Hans kone,
Niels Peter Pedersen, 18, Ugift, , Deres barn,
Søren Christian Pedersen, 16, Ugift, , Deres barn,
Marianne Pedersdatter, 13, Ugift, , Deres barn,
Nicoline Pedersdatter, 10, Ugift, , Deres barn,
Martha Pedersdatter, 5, Ugift, , Deres barn,
Anna Hansdatter, 71, Enke(mand), , Husmoders moder, ernærer sig ved at spinde,
Niels Peter Christensen, 11, Ugift, , Hendes pleje- og dattersøn, 
Pedersen, Peder (I2725)
 
38 Hjørring, Dronninglund, Skæve, Stagsted by, , Gård, b, , FT-1834

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Christian Hansen, 47, Gift, , Gårdmand,
Dorthe Christensdatter, 47, Gift, , Hans kone,
Lars Christiansen, 17, Ugift, , Deres barn,
Hans Christiansen, 14, Ugift, , Deres barn,
Christen Christiansen, 13, Ugift, , Deres barn,
Maren Mortensdatter, 23, Ugift, , Tjenestepige,
Maren Christensdatter, 44, Ugift, , Indsidder, lever af spind og dagleje,
Peder Nielsen, 4, Ugift, , Hendes søn, 
Hansen, Christian (I1972)
 
39 Hjørring, Dronninglund, Torslev, Kolbro Torslev Sogn, , Et Hus, 4, FT-1880

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Niels Christian Nielsen, 54, Gift, Husfader Husmand, , Torslev Sogn Hjørring Amt
Mariane Isaksen, 54, Gift, Hans Hustru, , Taars Sogn Hjørring Amt
Martin Haugaard Jensen, 6, Ugift, Plejesøn, , Torslev Sogn Hjørring Amt
Isak Pedersen, 90, Enkemand, Skomager Konens Fader, , Hjørring 
Pedersen, Isack (I2706)
 
40 Hjørring, Dronninglund, Torslev, Kolbro Torslev Sogn, , Et Hus, 4, FT-1880

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Niels Christian Nielsen, 54, Gift, Husfader Husmand, , Torslev Sogn Hjørring Amt
Mariane Isaksen, 54, Gift, Hans Hustru, , Taars Sogn Hjørring Amt
Martin Haugaard Jensen, 6, Ugift, Plejesøn, , Torslev Sogn Hjørring Amt
Isak Pedersen, 90, Enkemand, Skomager Konens Fader, , Hjørring 
Isachsdatter, Mariane (I2720)
 
41 Hjørring, Dronninglund, Voer, Bunkene, , Hus, 12, , FT-1834

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Christen Andersen, 68, Gift, , Husmand, lever af sin jordlod og er hjulmand,
Anne Kirstine Rasmusdatter, 34, Gift, , Hans kone,
Anne Marie Sørensdatter, 8, Ugift, , Deres barn,
Anders Christensen, 5, Ugift, , Deres barn,
Rasmus Christensen, 1, Ugift, , Deres barn, 
Andersen, Christen (I13569)
 
42 Hjørring, Dronninglund, Voer, Bunkerne, , Hus, 12, , FT-1840

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Christen Andersen, 75, Gift, , Husmand lever af sin jordlod,
Anne Rasmusdatter, 40, Gift, , Hans kone,
Anne Marie Sørensdatter, 14, Ugift, , Deres barn,
Anders Christensen, 11, Ugift, , Deres barn,
Rasmus Christensen, 8, Ugift, , Deres barn 
Andersen, Christen (I13569)
 
43 Hjørring, Dronninglund, Voer, Idskov By Voer Sogn, , Bunkene Huus, 25, FT-1870

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Lars Christiansen, 51, Gift, Husfader, Jorbruger, Skæve Sogn
Ane Marie Sørensen, 43, Gift, Husmoder, , Voer Sogn
Dorthea Marie Larsen, 21, Ugift, Datter, , Voer Sogn
Christine Larsine Larsen, under 1 år, Ugift, Hendes barn, , Voer Sogn 
Christiansen, Lars (I1970)
 
44 Hjørring, Dronninglund, Voer, Idskov By, , , 3, FT-1801

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Christen Pedersen, 64, Gift, Mand, Bonde og gårdbeboer,
Ingeborg Christensdatter, 54, Gift, Hans kone, ,
Morten Christensen, 28, Ugift, Deres barn, ,
Christen Christensen, 22, Ugift, Deres barn, ,
Anna Christensdatter, 23, Ugift, Deres barn, ,
Maren Christensdatter, 10, Ugift, Deres barn, , 
Pedersen, Christen (I9775)
 
45 Hjørring, Dronninglund, Voer, Idskov By, , Bunkene, 21, et hus, FT-1850

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Christen Andersen, 87, Gift, , Fæstehusmand, husfader, Understed sogn
Anne Kirstine Rasmusdatter, 50, Gift, , Hans kone, Lendum sogn
Anders Christensen, 21, Ugift, , Deres søn, Her i sognet 
Andersen, Christen (I13569)
 
46 Hjørring, Dronninglund, Voer, Voer, , , 14, FT-1845

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Christen Andersen, 82, Gift, , Huusfæster, Understed sogn
Anne Kirstine Rasmusdatter, 45, Gift, , Hans kone, Lendum sogn
Anne Marie Sørensdatter, 19, Ugift, , Deres børn, Heri sognet
Rasmus Christensen, 12, Ugift, , Deres børn, Heri sognet
Inger Rasmusdatter, 36, Ugift, , Inderste lever af haandarbeide, Albek sogn
Anne Johanne Christensdatter, 7, Ugift, , Hendes barn, Albek sogn 
Andersen, Christen (I13569)
 
47 Hjørring, Horns, Elling, Holmen, , Et hus, 3, FT-1880

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Mads Thomsen, 51, Gift, Husfader, jordbruger, , Åsted sogn, Hjørring amt
Poulline Augusta, 48, Gift, Hans hustru, , Kjøbenhavn
Marie Madsen, 16, Ugift, Deres datter, , Elling sogn, Hjørring amt
Jacob Julius Madsen, 12, Ugift, Deres søn, , Elling sogn, Hjørring amt
Maren Kirstine Madsen, 8, Ugift, Deres datter, , Elling sogn, Hjørring amt
Lauritz Peter Madsen, 5, Ugift, Deres søn, , Elling sogn, Hjørring amt
Peder Isaksen, 52, Fraskilt, Husfader lever af sin jordlod, , Tårs sogn, Hjørring amt
Martha Marie Jensen, 31, Ugift, Hans husholderske, , Skagen
Isak Petersen, 11, Ugift, Deres barn, , Her i sognet
Elert Marinus Petersen, 7, Ugift, Deres barn, , Her i sognet
Kristine Kamille Petersen, 5, Ugift, Deres barn, , Her i sognet
Udøbt Drengebarn, 2, Ugift, Deres barn, , Her i sognet 
Isaksen, Peder (I1977)
 
48 Hjørring, Horns, Elling, Sortkær Hede, Et hus, FT-1890

Navn, Alder, Civilstand, Trosretning, Fødested, Stilling i husstanden, Erhverv

Mads Thomsen, 51, Gift, Husfader, jordbruger, , Åsted sogn, Hjørring amt
Peder Isaksen, 65, Enke, Methodisterne, Taars sogn - Hjørring amt, Husfader, Husmand
Elert Marinus Pedersen, 17, U, Methodist, Elling sogn, Hjørring amt, Barn, Medhjælper
Johanne Caroline Christensen, 43, U, Methodist, Elling sogn, Hjørring amt, Tjenestety., Tjenestepige 
Isaksen, Peder (I1977)
 
49 Hjørring, Horns, Frederikshavn Købstad, Danmarksgade Lige Nr. Fr-havn, Matr. 39 b. e. Gade , , 144, FT-1921

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Ferdinand Vilhelm Neuidicker Wei??el, , Gift, Husfader, Handelsrejsende, København
Sigurd Viggo Vitalis Petersen, , Gift, Husfader, Handelsrejsende, Sennels Ved Thisted
Chr Frederik Engell, , Gift, Husfader, Handelsrejsende, Nakskov
Arthur Axel Bruun, , Gift, Husfader, Handelsrejsende, København
Vulff Henrik Schumacker Hansen, , Gift, Husfader, Handelsrejsende, København
Søren P. J, Fjeldhagen, , Enkemand, , Kunstmaler, Glnd Ved Horsens
Johan Gevig Wiggens, , Enkemand, , Handelsrejsende, Svendborg
M. Mørlev, , Gift, Husfader, Fiske?????, Hjørring
J. M. Petersen, , Gift, Husfader, Skibsfører, Bogø Sogn Præstø Amt
Peter Frolund Petersen, , Ugift, , Hotelkarl, Vildbjerg Sogn Ringkøbing Amt
Peter Bjørn Chr. Blom, , Ugift, , Kellnerlærling, Læsø
Larsine Josefine Larsen, , Ugift, Tyende, Husjomfru, Jerslev Sogn Hjørring Amt ***
Anna Dorthea J???, , Ugift, Tyende, Kokkepige, Flade Sogn Hjørring Amt
Edith Valborg Andersen, , Ugift, Tyende, Kokkepige, Frederikshavn
Ed?hr Alvine Rowe, , Ugift, Tyende, Smørbrødjomfru, Frederikshavn
Anna Christine Christensen, , Ugift, Tyende, Stuepige, Verring Essenbech 66
Alvilda Elisa Frost, , Ugift, Tyende, Stuepige, Skærum Sogn Hjørring Amt 
Larsen, Larsine Josefine (I1978)
 
50 Hjørring, Vennebjerg, Hjørring Købstad, Strøm Gaden 15, , , 87, FT-1787

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Peder Isachsen, 42, gift, , Kiøbmand,
Anne Bergithe !!, 27, gift, , ,
Andreas Pedersen, 5, ugift, , ,
Kierstine Sophie Pedersdatter, 7, ugift, , ,
Karen PedersDattr, 3, ugift, , ,
Peder Jørgensen, 30, -, , ,
Maren StephensDr, 15, ugift, , , 
Isachsen, Peder (I13298)
 

      1 2 3 4 Næste»